Menadžer za ključne kupce

Beograd
Konkuriši

Inpharm je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom, brizi o svojim zaposlenima na način da obezbeđuje bezbedan i zdrav rad kao i zaštiti životne sredine.

Istraživanje tržišta i razvijanje inovativnih lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih preparata je ono po čemu se izdvajamo.

Pažljiv izbor partnera u zastupstvu i medicinskih proizvoda u prometu, prisustvo tih proizvoda na listi lekova koji se mogu izdavati na recept, ulaganja u promociju, ozbiljan pristup kupcima, medicinskim stručnjacima i pacijentima, investicije u nove zgrade i poslovnu infrastrukturu obećavaju dalji rast prometa koji Inpharm Co. ostvaruje kao i sve veći kvalitet usluga koje svojim klijentima i kupcima pružamo.

Naša vizija je da INPHARM bude prepoznatljiv na tržištu po specifičnom programu kvalitetnih lekova i drugih proizvoda, po visoko organizovanoj i pravovremenoj distribuciji, sa reputacijom firme koja se izdvaja stručnošću, brzinom, sposobnošću i kvalitetom i koja u svakom momentu može da odgovori zahtevima tržišta.

Potreban nam je:

Menadžer za ključne kupce

Mesto rada: Beograd
Broj izvršilaca: 1

Potrebne kvalifikacije:

 • VII/VI stepen stručne spreme ekonomskog usmerenja
 • 3 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Rad na računaru
 • Engleski jezik
 • Vozačka dozvola B kategorije

Opis poslova:

 • Prati i kontroliše realizaciju plana prodaje i izveštava nadređene o svakoj promeni
 • Obavlja poslove u skladu sa potpisanim ciljevima
 • Obilazi ključne kupce radi unapređenja saradnje, po utvrđenom i odobrenom rasporedu i podnosi izveštaje sa terena nadređenima
 • Blagovremeno se upoznaje sa sadržajem komercijalnih ugovora sa kupcima za koje je odgovoran i redovno prati i kontroliše njihovu realizaciju
 • Učestvuje u formiranju uslova prodaje
 • Predlaže širenje asortimana
 • Stopira isporuku rizičnim kupcima uz prethodno obaveštavanje direktora
 • Prati realizaciju komercijalne prodaje i ukoliko nije zadovoljavajuća direktno sa kupcem pravi predlog za unapređenje
 • Kontroliše naplatu od kupaca i izveštava nadređenog o svakom rizičnom kupcu i daje predloge o daljim aktivnostima
 • Pribavlja neophodnu dokumentaciju od kupaca
 • Informiše kupce o proizvodima
 • Učestvuje u organizaciji programa kontinuirane edukacije
 • Kontroliše stanje zaliha robe u svim magacinima i predlaže mere u cilju sprečavanja rashoda
 • Kontroliše strukturu robe koja se prodaje
 • Ispituje tržište i konkurenciju i predlaže uslove prodaje direktoru prodaje
 • Prati odnos ponude i potražnje i predlaže uvođenje novih proizvoda
 • Obaveštava kupce o marketinškim aktivnostima društva
 • Učestvuje na kongresima, simpozijumima, stručnim sastancima, sajmovima i drugim važnim poslovnim događajima
 • Prati i blagovremeno se upoznaje sa svim izmenama u procedurama koje su definisane za dato radno mesto
 • Izrađuje izveštaje o poslovanju na nedeljnom i mesečnom nivou i podnosi ih  nadređenima
 • Izrada predloga godišnjih, kvartalnih planova prodaje i budžeta za region
 • Izrada predloga mesečnog plana marketinških i prodajnih aktivnosti za svoj teren, kao i plana obilaska terena, u skladu sa kvartalnim planovima, izrada planova
 • Odgovoran za ostvarenje svog plana prodaje, marketinških aktivnosti kao i plana obilaska
 • Aktivno učešće u planovima rada i kontrola izvršenja
 • Razvoj timskog rada
 • Unapređenje rada i rezultata u regionu
 • Informativni i komercijalni rad na terenu sa apotekama i veleprodajama
 • Obaveštavanje i propaganda ka stručnoj javnosti vezano za preparate iz portfolija
 • Izveštavanje rukovodstva na dvonedeljnom nedeljnom nivou o radu saradnika i ostvarenju njihovog plana, održavanje dvonedeljnih sastanaka
 • Prisustvo nedeljnim i mesečnim sastancima prodaje
 • Praćenje prodaje preparata iz portfolija za koje se sprovode marketinške aktivnosti kao i izveštavanje o efektu marketinških aktivnosti na prodaju istih
 • Praćenje rada konkurencije, prometa konkurencije i redovno izveštavanje rukovodstva o istom
 • Praćenje svih drugih aktivnosti koje su od značaja za prodaju i izveštavanje o tome
 • Održavanje edukativnih marketinških aktivnosti u vidu prezentacija, na terenu za koji je zadužen
 • Održava kontakt sa ključnim kupcima, dogovara komercijalne uslove saradnje
 • Pregovaranje sa potencijalnim kupcima vezano za zaključivanje ugovora o saradnji
 • Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih
 • Dokumentovanje, primena i poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom
 • Realizaciju utvrđenih ciljeva kvaliteta
 • Odgovara za blagovremeno, savesno i odgovorno obavljanje posla i rezultata rada, kao i za poverena sredstva rada
 • Postupa u skladu sa implementiranim internim dokumentima
 • Odgovoran za primenu utvrđenih mera bezbednosti i zdravlja na radu
 • Poštuje definisane principe usklađenosti na lokalnom i globalnom nivou shodno kompanijskim smernicama
 • Aktivno učestvuje i doprinosi u širenju pozitivne kompanijske kulture, vizije i misije

Selektovani kandidati će biti kontaktirani za dalji krug razgovora.