Regionalni/Area menadžer za zapad

Zapadna Srbija
Konkuriši

Inpharm je kompanija posvećena konstantnom razvoju i unapređivanju svog portfolija kao i upravljanju kvalitetom, brizi o svojim zaposlenima na način da obezbeđuje bezbedan i zdrav rad kao i zaštiti životne sredine.

Istraživanje tržišta i razvijanje inovativnih lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih preparata je ono po čemu se izdvajamo.

Pažljiv izbor partnera u zastupništvu i medicinskih proizvoda u prometu, prisustvo tih proizvoda na listi lekova koji se mogu izdavati na recept, ulaganja u promociju, ozbiljan pristup kupcima, medicinskim stručnjacima i pacijentima, investicije u nove zgrade i poslovnu infrastrukturu obećavaju dalji rast prometa koji Inpharm Co. ostvaruje kao i sve veći kvalitet usluga koje svojim klijentima i kupcima pružamo.

Naša vizija je da INPHARM bude prepoznatljiv na tržištu po specifičnom programu kvalitetnih lekova i drugih proizvoda, po visoko organizovanoj i pravovremenoj distribuciji, sa reputacijom firme koja se izdvaja stručnošću, brzinom, sposobnošću i kvalitetom i koja u svakom momentu može da odgovori zahtevima tržišta.

Potreban nam je:

Regionalni/Area menadžer za zapad

Potrebne kvalifikacije:

 • VII stepen stručne spreme medicinske struke/struke iz oblasti prirodnih nauka
 • 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Rad na računaru
 • Engleski jezik
 • Vozačka dozvola B kategorije

Opis poslova:

 • Koordinisanje i organizacija rada stručnih saradnika
 • Godišnji plan predloga prodaje, marketinških aktivnosti i budžeta za region koji duži
 • Izrada predloga mesečnog-kvartalnog plana obilaska terena za sebe i stručne saradnike, u skladu sa kvartalnim planovima, izrada plana 22 – CRM
 • Odgovoran/na za realizaciju plana prodaje, marketinških aktivnosti, praćenje rada stručnih saradnika i unapređenje rada saradnika na terenu
 • Odgovoran/na za praćenje rada koordinatora stručnih i komercijalnih saradnika i unapređenje
 • Odgovoran/na za ostvarenje plana prodaje, marketinških aktivnosti kao i plana obilaska za saradnike koje prati
 • Poštovanje Compliance-a
 • Razvoj timskog duha, organizacija sastanaka sa timom na mesečnom i kvartalnom nivou, praćenje saradnika i evaluacija zalaganja i njihovih rezultata na terenima za koje su zaduženi
 • Unapređenje rada i rezultata u regionu
 • Bliska saradnja sa Brend menadžerima
 • Obaveštavanje i propaganda ka stručnoj javnosti vezano za preparate iz portfolija
 • Učestvovanje u redovnom procesu edukacije i usavršavanje saradnika u nadležnosti (postavka ciljeva, evaluacija performansi, predlaganje mera za ostvarivanje učinka)
 • Aktivno učestvovanje u procesu selekcije kadra
 • Izveštavanje menadžmenta na kvartalnom nivou o radu saradnika i rezultatima terena koji duži
 • Praćenje prodaje preparata iz portfolia za koje se sprovode marketinške aktivnosti kao i izveštavanje o efektu marketinških aktivnosti na prodaju istih
 • Praćenje rada konkurencije, prometa konkurencije i redovno izveštavanje rukovodstva  o istom
 • Praćenje svih drugih aktivnosti koje su od značaja za prodaju i izveštavanje o tome
 • Održavanje edukativnih marketinških aktivnosti u vidu prezentacija, na terenu za koji je zadužen
 • Obuka i unapređenje rada saradnika
 • Redovno obilazi lekare za koje je zadužen/na i izveštava kroz CRM
 • Odgovoran/na za pre i posle prodajnu podršku
 • Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih
 • Dokumentovanje, primena i poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom
 • Realizaciju utvrđenih ciljeva kvaliteta
 • Odgovara za blagovremeno, savesno i odgovorno obavljanje posla i rezultata rada,kao i za poverena sredstva rada
 • Postupa u skladu sa implementiranim internim dokumentima
 • Odgovoran za primenu utvrđenih mera bezbednosti i zdravlja na radu
 • Rukovođenje ljudima, učestvovanje u procesima i planovima zapošljavanja i interne rotacije, definisanje polugodišnjih i godišnjih ciljeva u skladu sa strategijom kompanije, kao i učestvovanje u procesu evaluacije radnog učinka
 • Aktivno učestvovanje i podržavanje karijernog puta i procesa konstantne edukacije zaposlenih u svom domenu odgovornosti
 • Poštuje definisane principe usklađenosti na lokalnom i globalnom nivou shodno kompanijskim smernicama
 • Aktivno učestvuje i doprinosi u širenju pozitivne kompanijske kulture, vizije i misije

Selektovani kandidati će biti kontaktirani za dalji krug razgovora.