Druga Kontinuirana medicinska edukacija u Savudriji, 23-26.05.2024.