Kontinuirana medicinska edukacija u Bečićima, od 16 do 19. maja 2024.