Kontinuirana medicinska edukacija na Ohridu,18.-21.04.2024.