Dobro došli na naš nov website.

Dokumenta

Ključ uspeha Inpharm Kompanije

Posedujemo sve neophodne dozvole i sertifkate za obavljanje poslova carinskog magacina, konsignacije, veleprodaje i distribucije medicinskih sredstava i lekova

Politika bezbednosti informacija

Preuzmi Preuzmi

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Preuzmi Preuzmi

ISO Sertifikat 9001 2015, važi do 16.04.2027

Preuzmi Preuzmi

ISO Sertifikat 14001 2015, važi do 16.04.2027

Preuzmi Preuzmi

ISO Sertifikat 45001 2018, važi do 11.04.2025

Preuzmi Preuzmi

ISO Certificate 9001 2015, valid until 16.04.2027

Preuzmi Preuzmi

ISO Certificate 14001 2015, valid until 16.04.2027

Preuzmi Preuzmi

ISO Certificate 45001 2018, valid until 11.04.2025

Preuzmi Preuzmi